No4970模特美桃酱海南心愿旅拍性感白T配吊带皮裙露蕾丝内衣诱惑写真92P美桃酱秀人网

No4970模特美桃酱海南心愿旅拍性感白T配吊带皮裙露蕾丝内衣诱惑写真92P美桃酱秀人网

《内经》论温之脉症治法甚详,学人多不得其要领,仲景独挈发热而渴、不恶寒为提纲,洞悉温病之底蕴,合《内经》冬不藏精之旨矣。 然厥阴主肝,而胆藏肝内,则厥阴热症,皆少阳相火内发也。

治之以茴香、吴萸等味而痊者,亦可明藏结之治法矣。岐伯曰∶“邪中于面,则下阳明;中于项,则下太阳;中于颊,则下少阳。

如当解未解时,惟桂枝汤可用,故桂枝汤为伤寒、中风、杂病解外之总方。凡曰麻黄汤主之、桂枝汤主之者,定法也。

先圣后圣,其揆一也。若脉浮而大,是阳中见阳,此两阳合明之脉。

 夫阴寒如此而不用姜、附者,以相火寄于肝经,外虽寒而脏不寒。卫气行阳则寤,行阴则寐。

白头翁汤主中风热利与下重,故专于凉散。若谓用此以生津液,则非渗泄之味所长也。

Leave a Reply